Innovation – indywidualne rozwiązania, efektywność i elastyczność działania.
   

Business

– maksimum korzyści przy minimum kosztów, budowa wartości przedsiębiorstwa.

   

Development

– trwały i zaplanowany
rozwój, optymalizacja strategii, koncentracja na celu.

 

 

do pobrania

Do przeglądania i drukowania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Jeżeli dokumenty nie otwierają się należy zainstalować najnowszą wersję programu. Program można pobrać ze strony producenta.

o ibd Conor

 

IBD Conor – Innovation Business Development – oferujemy przedsiębiorcom oraz właścicielom i zarządom spółek możliwość sprawnego i efektywnego przejścia ich przedsiębiorstw przez kluczowe fazy życia biznesu.

 

 

 

 

 

Dla osiągnięcia uzgodnionych celów wprowadzamy niezbędne zmiany wykorzystując optymalne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwami oraz finansowania działalności gospodarczej, włącznie z ofertą inwestycyjną funduszu IBD Conor.

 

więcej >> oferta

 

 

Wszelkie działania w ramach oferowanych usług realizuje zespół doświad-czonych partnerów wraz ze współpracującymi ekspertaminajlepszymi praktykami z różnych sfer działalności firm. Oprócz profesjonalnego doradztwa, również bezpośrednio zarządzamy (współzarządzamy) całością procesów mających doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów.

 

więcej >> zespół i referencje

 

 

Liczymy, że zespół IBD Conor i jego dotychczasowe doświadczenia są gwarancją powodzenia podejmowanych działań.

 

 

Dodatkową gwarancją dla naszych klientów niech będzie fakt, że podstawą wynagrodzenia jakiego oczekujemy jest udział we wspólnie osiągniętym sukcesie – prawidłowym rozwoju firmy, dynamicznej ekspansji, skutecznej restrukturyzacji czy zmaksymalizowanym wyjściu z inwestycji (exit) – mierzony zwiększeniem wartości biznesu, poprawą płynności, osiągnięciem planowanych zysków, etc.

 


Zapraszamy do współpracy!

Zespół IBD Conor