Innovation – indywidualne rozwiązania, efektywność i elastyczność działania.
   

Business

– maksimum korzyści przy minimum kosztów, budowa wartości przedsiębiorstwa.

   

Development

– trwały i zaplanowany
rozwój, optymalizacja strategii, koncentracja na celu.

kontakt

 

 

IBD Conor sp. z o.o.

 

Rejestr Przedsiębiorców nr 0000245211

prowadzony przez Sąd Rejonowy dla

Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy KRS;

kapitał zakładowy 50.000,00 PLN

 

NIP: 8942848763

Regon: 020178805

 

ul. Brücknera 25-43
51-411 Wrocław

 

biuro@ibd-conor.pl

mapa dojazdowa - Wroclaw

 

 

 

adresy e-mail do zespoŁu

 

Andrzej Lis
Marek Piątkowski
Dariusz Koczar
Jarosław Orliński
Wojciech Mróz
Wojciech Ratymirski