Innovation – indywidualne rozwiązania, efektywność i elastyczność działania.
   

Business

– maksimum korzyści przy minimum kosztów, budowa wartości przedsiębiorstwa.

   

Development

– trwały i zaplanowany
rozwój, optymalizacja strategii, koncentracja na celu.

oferta

 

Oferta / produkt

 

Business
Właściciel
Management
Zasoby
Procesy
Wartość rynkowa
Potrzeba + zmiany
Rozwój
Ekspansja
Exit
Restrukturyzacja
IBD Conor
Analiza
Plan – cel
Działanie
Operacje i finanse
IBD Fund
W Y N I K
Business + IBD Conor = Business²

 

 

Jak działamy

 

Proszę kliknąć w wybrane działanie aby zobaczyć więcej informacji...

 

 

 

 

 

Działania analityczne
Planowanie – określenie celu i zadań

 

do góry

 

Zarządzanie operacjami

 

do góry

 

Zarządzanie finansami

 

do góry

 

Finansowanie zewnętrzne

 

Finansowanie dłużne

 

Finansowanie typu equity

 

do góry

 

IBD Fund

 

 

Cele inwestycyjne

  koinwestycje wybranych projektów IBD
– restrukturyzacje (60%), wzrost (20%), ekspansja (20%)
 

Początkowa wielkość funduszu

  10 – 25 mln PLN
 

Wartość pojedynczej inwestycji

  0,5 – 5 mln PLN
 

Czas pojedynczej inwestycji

  1 – 3 lat
 

Oczekiwany zwrot
z inwestycji

  > 30% IRR, min. 2 x zainwestowany kapitał
 

Zespół inwestycyjny

  Partnerzy IBD + eksperci z potwierdzonym track recordem
 

Planowany termin uruchomienia

  Q3 2011
 

 

do góry