Innovation – indywidualne rozwiązania, efektywność i elastyczność działania.
   

Business

– maksimum korzyści przy minimum kosztów, budowa wartości przedsiębiorstwa.

   

Development

– trwały i zaplanowany
rozwój, optymalizacja strategii, koncentracja na celu.

doświadczenie

 

 

Technopolis

sp. z o.o.

 
 • restrukturyzacja aktywów JTT Computer SA
 • exit: 17,5 mln PLN, zrealizowany
  IRR: 187%; 3,5 x kapitał
 • nagroda EVEREST za rok 2008

 

2007–2008

 

MISPOL SA

 
 • Zarządzanie spółką, w fazie wzrostu i ekspansji, notowaną na WGPW
 • IPO – pozyskanie 42,8 mln PLN
 • 5 akwizycji – 1 Czechy, 1 Białoruś, 3 Polska

 

2006–2009

 

MCI

Management SA

 
 • project management sporu ze Skarbem Państwa
 • proces o odszkodowanie dla akcjonariusza za upadłość JTT Computer SA
 • wysokość poniesionej straty i utraconych korzyści – 38,5 mln zł

 

2005–2010

 

ITG SA

 
 • restrukturyzacja finansowa i operacyjna
 • emisja obligacji zamiennych na akcje – 6 mln PLN, akwizycja Microtech Ltd.
 • wyjście z inwestycji (exit): 15 mln PLN

 

2005–2008

 

One-2-One SA

 
 • interim management spółki notowanej na WGPW w zakresie zarządzania finansami przygotowanie systemy kontrolingowego,
 • nadzór właścicielski nad podmiotami zależnymi

 

2009

 

Plazmatronika SA

 

Plazmatronika NT

sp. z o.o.

 
 • współzarządzanie Grupą Plazmatronika
 • restrukturyzacja finansowa i operacyjna
 • emisja obligacji i weksli dłużnych
  – 2 mln PLN

 

2000–2002

 

MISPOL SA

 
 • inwestycja funduszu Venture Capital – 6 mln PLN
 • wyjście funduszu VC z inwestycji – 4x zainwestowany kapitał

 

2001–2006

 

Privilege
Capital

Management SA

 
 • budowa portfela inwestycyjnego >10 mln PLN
 • spółki: Sobet SA i Eko Export SA – obecnie notowane na WGPW
 • zrezlizowany IRR >30%

 

2008–2009

 

Finepharm

sp. z o.o.

 
 • wyjście z inwestycji funduszu poprzez MBO: 2,5 mln PLN
 • zrealizowany IRR: 127%
 • 3 x zainwestowany kapitał

 

2007–2008

 

MCI.EuroVentures

 
 • współzarządzenie funduszem
 • budowa portfela inwestycyjnego oraz pipeline
 • realizacja wyjść z inwestycji – 35 mln PLN

 

2007–2008

 

MCI.TechVentures

 
 • współzarządzenie funduszem
 • rozwój spółek portfelowych
 • nadzór nad spółkami portfelowymi – wartość ca. 120 mln PLN

 

2005–2009

 

HALS Equity Fund

 
 • inwestycja funduszu – spółka LANEX – 4 mln PLN
 • wyjście funduszu z inwestycji – spółka TB Opakowania – 3x zainwestowany kapitał

 

2002–2005

 

MARINO sp. z o.o.

 
 • plan restrukturyzacji zobowiązań i negocjacje z wierzycielami
 • kredyty bankowe – 30 mln PLN
 • dostawcy – 15 mln PLN, ca. 1000 podmiotów gospodarczych

 

2002–2003

 

MCI.BioVentures

sp. z o.o.

 

BioVentures Partners sp. z o.o.

 
 • współzarządzenie funduszem
 • budowa portfela inwestycyjnego
  + pipeline
 • fundraising – 10 mln PLN
 • aplikacja KFK – 25 mln PLN

 

2008–2009