Innovation – indywidualne rozwiązania, efektywność i elastyczność działania.
   

Business

– maksimum korzyści przy minimum kosztów, budowa wartości przedsiębiorstwa.

   

Development

– trwały i zaplanowany
rozwój, optymalizacja strategii, koncentracja na celu.

zespÓŁ

 

Andrzej Lis

partner zarządzający

Ponad 15 lat doświadczenia jako przedsiębiorca, konsultant i menedżer... więcej >>>

Marek Piątkowski

partner zarządzający

CFA, doświadczony menedżer z szerokim doświadczeniem zarówno w inwestycjach bezpośrednich, jak i w struktu-ryzowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami... więcej >>>

Dariusz Koczar

partner

Doświadczony menadżer sektora dużych przedsiębiorstw, jak również SME. Ekspert w zakresie zarządzania finansami, ryzykiem oraz analiz finansowych i inwestycyjnych...

więcej >>>

Jarosław Orliński

partner

Doświadczony w zarządzaniu finansami oraz controllingu. Ekspert w zakresie wyceny instrumentów pochodnych

i zarządzania ryzykiem... więcej >>>

Wojciech Mróz

partner

CFA, konsultant i menedżer, sześcioletnie doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym oraz funduszami Private Equity i Venture Capital... więcej >>>

Wojciech Ratymirski

partner

Wieloletnie doświadczenie menedżerskie jako dyrektor finansowy i zarządzający podmiotami świadczącymi usługi dla biznesu... więcej >>>